Το Εργαστήρι Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων σε συνέχεια των εξορμήσεών του επισκέφθηκε το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011 το Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων στο χωριό Γέφυρα Θεσσαλονίκης

 

Ευχαριστούμε το προσωπικό του Συγκροτήματος Στρατηγικών Μεταφορών του Ελληνικού Στρατού για την άρτια ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου καθώς επίσης και για την φιλοξενία που επιφύλαξε στα παιδιά του Παιδικού χωριού SOS

Ακολούθησε επίσκεψη και ενημέρωση στο Κέντρο Πληροφόρησης Γαλλικού, Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα (Γ.Α.Λ.Α.), αλλά και παρατήρηση των πουλιών του βιότοπου στο Δέλτα του Αξιού