Στυγμιότυπα από την επίσκεψη του Εργαστηρίου Πολιτιστικών Δεαστηριοτήτων στα Συμμαχικά Νεκροταφεία και στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη.